metin, ekran görüntüsü, logo, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Duyuru: Dergimiz makale kabulüne ara vermiştir.

 

Forms and Guidelines

Manuscript Submission

After editing your article according to the content of the Guidelines for Authors, it will be sufficient to send it to tibbiviroloji@gmail.com with the Copyright Transfer Form and Author Contribution and Approval Form.

Publication Ethics and Malpractice Statement [Form 1]

Author Submission Guidelines and Writing Rules [Form 2]

*Copyright Transfer Form [Form 3]-pdf, [Form 4]-word

*Author Contribution and Approval Form [Form 5]-pdf, [Form 6]-word

*Title page (including author names, institutions, e-mail addresses and ORCID numbers)

*required

 

Fast article submission and preliminary review

Authors spend significant time editing their articles according to the rules of different journals. In order to prevent this waste of time, our journal offers authors the option of rapid article pre-evaluation. You can send your article edited for any journal to the e-mail address tibbiviroloji@gmail.com for quick evaluation and preliminary review in its current format. For articles that pass the preliminary evaluation, re-submission will be required to fill in the necessary forms mentioned above and comply with the writing rules.

Documents required for rapid evaluation

1. iThenticate similarity report (excluding references)

2. Ethics committee approval form

3. Full text of the article

 

 

Makale Gönderimi

Makalenizi Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları içeriğine göre düzenledikten sonra Telif Hakkı Devir Formu ve Yazar Katkı ve Onay Formu ile birlikte tibbiviroloji@gmail.com adresine göndermeniz yeterli olacaktır.

Yayın Etiği ve Malpraktis Beyanı [Form 7]

Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları [Form 8]

*Telif Hakkı Devir Formu [Form 9]-pdf, [Form 10]-word

*Yazar Katkı ve Onay Formu [Form 11]-pdf, [Form 12]-word

*Başlık sayfası (yazar isimleri, kurumları, e-posta adresleri ve ORCID numaralarını içeren)

*zorunlu

 

Hızlı makale gönderimi ve ön inceleme

Yazarlar makalelerini farklı dergilerin yazım kurallarına göre düzenlerken önemli derecede zaman kaybı yaşamaktadır. Bu zaman kaybını önlemek amacı ile dergimizde yazarlara hızlı makale ön değerlendirme seçeneği sunulmaktadır. Herhangi bir dergi için düzenlenmiş olan makalenizi mevcut formatında hızlı değerlendirme ve ön inceleme için tibbiviroloji@gmail.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ön değerlendirmeyi geçen makaleler için yukarıda belirtilen zorunlu formların doldurulması ve yazım kurallarına göre yeniden gönderim istenecektir.

Hızlı değerlendirme için gerekli belgeler

1. iThenticate benzerlik raporu (referanslar hariç olacak şekilde)

2. Etik kurul onay formu

3. Makalenin tam metni

 

 

Formlar ve Rehberler

 

 

 

 

 

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).